Skip to main content

Mihin korvauksiin olet oikeutettu?

Rikoksen uhrina olet oikeutettu saamaan korvauksia kaikista sinulle rikoksella aiheutuneista haitallisista seurauksista. Käytännössä nämä tarkoittavat henkilö- ja esinevahinkoja sekä tietyin edellytyksin korvauksia kärsimyksestä.

Henkilövahinkoina sinulle korvataan tarpeelliset sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut, ansionmenetys, kipu särky ja muu tilapäinen haitta sekä pysyvä haitta. Voit siis vaatia korvauksia lääkäripalkkiosta, sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, joita on voinut aiheutua esimerkiksi lääkärikäynneistä ja hoitoon matkustamisesta. Mikäli olet joutunut jäämään rikoksen takia pois töistä sairaslomalle ja olet menettänyt tulojasi, voidaan rikoksentekijältä vaatia korvauksia ansionmenetyksestä.

Lisäksi jos rikoksentekijä on vahingoittanut omaisuuttasi, voit vaatia korvauksia esinevahingosta. Esinevahingoissa on kyse esimerkiksi tavaroista, vaatteista ja omaisuudesta, jotka ovat vaurioituneet rikoksen takia.

Kärsimyksestä on oikeus korvaukseen sillä, jonka vapautta, rauhaa, kunniaa tai yksityiselämää on rangaistavaksi säädetyllä teolla loukattu tai jonka henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vakavasti loukattu. Kärsimyskorvaus tulee käytännössä kyseeseen vain törkeiden rikosten yhteydessä.

Mitä korvausten saaminen edellyttää

Mikäli olet joutunut rikoksen uhriksi ja sinulle on aiheutunut esimerkiksi henkilövahinkoja, on tärkeää, että ensinnäkin hakeudut mahdollisimman nopeasti asianmukaiseen hoitoon.

Sinulle aiheutuneet vammat ja niiden hoidosta aiheutuneet kustannukset on syytä dokumentoida hyvin tarkasti. Lääkäri yleensä kirjaa kaikki toteamansa ja havaitsemansa vammat ja poliisi yleensä valokuvaa sekä tapahtumapaikan että saamasi vauriot. Sinun kannatta myös itse ottaa mahdollisimman hyvät valokuvat ja mikäli mahdollista, niin pyri ottamaan talteen myös yhteystiedot silminnäkijöiltä tai todistajilta.

Korvausvaatimusten tueksi kannattaa ehdottomasti säilyttää kaikki asiaan liittyvät laskut, kuitit, lääkärinlausunnot, arviot sekä muut kirjalliset selvitykset aiheutuneista vahingoista. Kaikki kirjallinen aineisto on todennäköisesti hyödyllistä myöhemmin jossain vaiheessa rikosprosessin aikana. Korvausten määrien ja niiden perusteiden selvittäminen tulee usein kyseeseen vasta pitkän ajan kuluttua itse rikoksen tapahtumisesta, joten mitä paremmin sinulle aiheutuneet vahingot on kirjattu ja dokumentoitu, sitä paremmat mahdollisuudet niillä on menestyä tulevassa oikeudenkäynnissä.

Rikosasiat etenevät käytännössä aina siten, että ensin poliisi suorittaa ensin esitutkinnan ja sen jälkeen asia etenee syyttäjälle. Syyttäjä suorittaa tämän jälkeen syyteharkinnan ja mikäli hän arvioi, että asiassa on olemassa todennäköiset syyt tekijän syyllisyyden tueksi, nostetaan asiassa syyte. Esitutkinnassa kuullaan kaikkia asiaan osallisia ja tämä koskee myös uhria. Sinulla on oikeus halutessasi käyttää myös kuulusteluissa avustajaa ja usein tämä on suositeltavaa. Mikäli kyseessä on hiemankin monimutkaisempi asia, on yleensä kannattavaa ottaa itselleen avustaja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Varsinaiset korvausvaatimukset voidaan esittää jo esitutkinnassa poliisille tai myöhemmin suoraan käräjäoikeudelle. Näiden laatimisessa on usein hyötyä kääntyä korvausasioihin perehtyneen asiantuntijan puoleen.

Kuka on velvollinen maksamaan korvaukset?

Jos tuomioistuin lopulta velvoittaa rikoksentekijän maksamaan korvauksia, maksujärjestelyistä voi sopia suoraan tekijän kanssa tai antaa korvausten perimisen ulosottomiehen hoidettavaksi.

Mikäli tuomittu suostuu vapaaehtoisesti maksamaan korvaukset, on suositeltavaa että sinun ja tekijän avustajat sopivat maksamisen yksityiskohdista ja mahdollisesta maksuaikataulusta.

Jos taas tekijä ei jostain syystä maksa korvauksia vapaaehtoisesti tai osoittautuu prosessin aikaan tai jälkeen varattomaksi, voit kuitenkin hakea korvauksia Valtiokonttorilta. Se osaltaan perii maksamansa korvaukset aikanaan tuomitulta takaisin valtiolle. Halutessaan voit myös antaa ulosottoviraston tehtäväksi periä korvauksia tuomitun varoista.

Rikoksen uhri voi siis saada korvauksia Valtiokonttorista, vakuutusyhtiöltä tai Kelasta. Mahdollisuudet saada korvauksia vaihtelevat, joten ne on selvitettävä tapauskohtaisesti.

Rikoksen uhrille voidaan lopulta maksaa valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetuista vahingoista. Korvausta maksetaan pääasiassa henkilövahingosta ja kärsimyksestä. Valtion varoista maksettava korvaus perustuu rikosvahinkolakiin ja sen maksamisesta huolehtii Valtiokonttori.

Valtion varoista maksettava korvaus on toissijainen. Se tarkoittaa sitä, että korvauksesta vähennetään se, mitä olet saanut tai tulet saamaan jonkin muun lain tai vakuutuksen perusteella. Siitä vähennetään myös korvaus, jonka rikoksen tekijä on mahdollisesti maksanut suoraan sinulle. Korvausta saadakseen sinun ei kuitenkaan tarvitse yrittää periä korvausta ensin rikoksen tekijältä.

Ota yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Korvausasioihin perehtynyt ammattilainen osaa ottaa esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä huomioon oikeat seikat, jolloin korvausvaatimusten menestymiselle on parhaat edellytykset.

Mikäli olet joutunut rikoksen uhriksi ja sinulla on pienintäkään epäilystä, ettet kykene asiaa hoitamaan ilman asiantuntijan apua, ota meihin yhteyttä – mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään!

Mikäli koet, että sinulle voisi olla hyötyä avustajasta joko kuulusteluihin tai korvausvaatimusten esittämiseen, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on sinun auttamiseksi mitä aikaisemmassa vaiheessa pääsemme mukaan prosessiin.

Suosituksemme joka tapauksessa on, että avustajaan olisi hyvä ottaa yhteyttä viimeistään silloin, kun on aika esittää korvausvaatimukset käräjäoikeudelle. Tämä tapahtuu siinä vaiheessa, kun tuomioistuin lähettää sinulle asiakirjan otsikolla: Kirjallisen vaatimuksen toimittamispyyntö.

Ota siis rohkeasti meihin yhteyttä ja selvitetään yhdessä minkälaisiin korvauksiin olisit oikeutettu. Voit jättää meille esimerkiksi soittopyynnön alla olevalla lomakkeella ja me soitamme sinulle vielä saman päivän aikana!

Laati: Ilari Lehtinen

Jätä puhelinnumero, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Alustava neuvottelu on aina maksuton.