Skip to main content

Lakitoimisto LSV

Humalistonkatu 3 b A 3
20100 Turku
toimisto@lsvlegal.fi

Asiantuntijat palveluksessasi

Lakimies Ilari Lehtinen

Ilari Lehtinen

Varatuomari, OTM

Ennen oman toimiston perustamista olen työskennellyt sekä asianajajana, tuomioistuimessa käräjätuomarina että juristina perintäalalla. Olen ollut mukana asianajajaliiton luottamustoimissa ja kuuluinkin vuosina 2018–2022 sekä nuorten valiokuntaan, että vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden asiantuntijaryhmään. Varsinaisten oikeudenkäyntiavustajan työtehtävieni ohella olen lisäksi hoitanut aiempien työnantajieni lukuun eri sisältöisiä koulutustehtäviä.

Lue lisää minusta

Oman toimiston perustamisen taustalla oli aito tahto saada oma erityisosaaminen parhaalla ja kustannustehokkaalla tavalla asiakkaiden käyttöön ja saavuttaa tällä tavoin parempia tuloksia. Olen aiemmissa tehtävissä hoitanut itsenäisesti monipuolisia oikeudenkäyntiavustajan tehtäviä etenkin henkilövahinkoasioissa ja muissa riita- ja rikosasioissa. Omakohtaisen arvioni mukaan erityinen vahvuuteni on tehokkuus työskentelytavoissa ja lisäksi olen ollut varsin menestyksekäs hoitamissani oikeudenkäynneissä.

Se, että olen työskennellyt aiemmin käräjätuomarina ja siinä tehtävässä hankittu arvokas kokemus tuomioistuimen puolelta antaa minulle poikkeuksellisen edun oikeudenkäyntiavustajan tehtäviin verrattuna moniin muihin alan toimijoihin. Oikeudenkäynneissä on lähes poikkeuksetta kyse merkittävistä strategisista valinnoista ja kun on päässyt näkemään niin rikos-, riita- kuin hakemusasioita myös ratkaisijan roolin kautta, on selvässä etulyöntiasemassa, kun pitää tehdä kauaskantoisia valintoja esimerkiksi jo riidan alkuvaiheessa.

Laaja kokemukseni oikeudenhoidon eri osa-alueilta mahdollistaa sen, että olen parhaimmillani vaativissa rikos- ja vahingonkorvausasioissa sekä näihin olennaisesti liittyvissä oikeudenkäynneissä. Olen vahvasti tulosorientoitunut ja keskityn ensisijaisesti siihen, että asiakkaalle saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos – oli sitten kyseessä suuri tai pieni ongelma. Autan siis mielelläni sinua tai yritystäsi myös silloin, kun tarvitsette apua etenkin vakuutus-, henkilövahinko-, työsuhde- tai rikosasiassa.

Vapaa-aikani kulutan pääasiassa eri palloilulajien ja metsästyksen parissa. Metsästys onkin erityisen lähellä sydäntäni ja toimin asiantuntijana vastaamalla lukijoiden kysymyksiin Metsästäjäliiton julkaisemassa Jahti- jäsenlehden lakipalstalla. Autan asiakkaitamme mielelläni myös kaikissa metsästykseen ja yhdistystoimintaan liittyvissä lakiasioissa.

Ville Sarainmaa lakimies

Ville Sarainmaa

Lakimies, OTM

Olen oikeustieteen maisteri Turun yliopistosta keväältä 2015. Opintojen päälle suoritetun Asianajoliiton asianajotutkinnon ja asianajokokeen läpäisin vuoden vaihteessa 2015–2016.

Työurani vuodesta 2012 lähtien on kulunut asianajotehtävissä, itsenäisesti oman toimiston lukuun viimeisimmät kuusi vuotta vuodesta 2018. Tätä ennen olen työskennellyt muutamassa muussa turkulaisessa asianajotoimistossa.

Lue lisää minusta

Yrityspuolelta keskeisin ja laajin kokemukseni on rakennus- ja markkinointialalta sekä IT-sektorin yritysten lakiasioissa avustamisesta toiminnan kaikissa vaiheissa yritysten perustamisesta lähtien toiminnan muutosvaiheissa tukemiseen sekä oikeudenkäyntien läpivientiin. Muihin tehtäviin on kuulunut neuvontaa mm. julkisissa hankinnoissa ja yrityksen toiminnan lopettamistilanteissa.

Yksityishenkilöiden osalta pääpainopisteitä ovat olleet autokauppoihin liittyvien solmujen avaaminen sekä perhevarallisuus- ja jäämistöoikeudelliset tehtävät. Muita tehtäviä olen hoitanut mm lapsi- ja talousrikosasioissa ja asumiseen liittyen.

Olen sivutoimisesti mukana neuvonantajana eräiden startup-yritysten toiminnassa.

Hannu Viitanen lakimies

Hannu Viitanen

Varatuomari, OTM

Ennen tämän toimiston perustamista olen työskennellyt lakimiehenä erilaisia asianajotehtäviä laaja-alaisesti hoitaen. Olen suorittanut varatuomarin arvonimeen oikeuttavan auskultoinnin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa vuosina 2017-2018. Asianajotutkinnon olen suorittanut kokonaisuudessaan vuonna 2015.

Lue lisää minusta

Minulta löytyy laajaa kokemusta niin tuomioistuimissa ratkaistavista riita-ja rikosasioista, kuin myös yksityishenkilöitä ja yrityksiä koskevista konsultatiivisista toimeksiannoista.

Lakitoimisto Lehtinen Sarainmaa & Viitanen Oy:n perustamisen ansiosta voin yhdistää oman ammattitaitoni luotettavien ja asiantuntevien kumppanien kanssa ja näin tarjota asiakkaille entistä tehokkaampaa apua erilaisissa juridisissa kysymyksissä.

Autan mielelläni sinua tai yritystäsi, kun tarvitsette apua mahdollisesti edessä olevaan oikeudenkäyntiin tai ongelmissa, jotka liittyvät sopimuksiin koskien erityisesti asumista ja rakentamista.

On oikeus ajaa asiaasi!

Oikeudellisen kentän toimeksiantoja yhteensä yli kolmenkymmenen vuoden asiantuntijakokemuksella.