Skip to main content

Epäasiallinen kirjoittelu netissä voi olla rikos

Meillä kaikilla lienee ainakin jonkinlainen käsitys siitä, minkälaista keskustelua internetissä, erityisesti keskustelupalstoilla nykyään käydään.

Internetkirjoittelussa usein niin sanotusti tyhmyys tiivistyy ja kirjoitetaan toisista ihmisistä asioita, joita ei ikimaailmassa sanottaisi kenellekään kasvotusten. Toinen yleistynyt ongelma on häiritsevien tai muuten ei-toivottujen viestien vastaanottaminen joko täysin vierailta tai tutuilta mutta omasta elämästä poistuneilta henkilöiltä kuten vaikka ex-kumppanilta.

Toista voi häiritä sosiaalisessa mediassa joko yksityisviestein tai julkisin eli kaikille näkyvin kommentein kuten Facebookissa tai Instagramissa. Erityisesti julkisuuden henkilöiden profiilien kommenttikentät yksityisviestien ohella täyttyvät tyypillisesti joko hyvin alatyylisistä ja häiritseviä viesteistä tai toisinaan suoralla väkivallalla uhkauksista heille täysin ventovierailta ihmisiltä. Keskustelupalstat, joissa voi esiintyä ja kirjoittaa anonyymisti, ovat aivan oma surullinen lukunsa.

Mihin rikoksiin voi netissä syyllistyä?

Suomen rikoslaki laahaa usein hieman elävää elämää jäljessä. Internetkirjoittelukin on vielä verrattain uusi ilmiö ja esimerkiksi laitonta uhkausta koskeva pykälä on vuodelta 1995 ennen internetin yleistymistä. Valtaosan internetkirjoittelua koskevista rikoksista laittomat uhkaukset mukaan lukien rikoslaki kuitenkin kattaa melko hyvin. Yleisimmät internetkirjoitteluun liittyvät rikosnimikkeet ovat mm laiton uhkaus, kunnianloukkaus tai vainoaminen. Joskus viestit yksin tai kokonaisuutena voivat täyttää yhtä aikaa kaikkien kolmen rikoksen tunnusmerkit.

Laiton uhkaus

Laiton uhkaus tarkoittaa tässä kontekstissa tilannetta, jossa kirjoittaja on uhannut toista viestitse rikoksella. Vakavimmillaan kyse on tappouhkauksesta. Minkäänlainen muukaan väkivallalla tai muulla uhkaaminen ei kuitenkaan ole hyväksyttävää tai jälkikäteen kuitattavissa vitsiksi. Uhkaus on usein pelottavampi internetin välityksellä esitettynä, kun vastaanottaja ei voi tulkita paikan päällä uhkaajan olemusta, ilmeitä tai äänensävyä ja uhkauksen esittäjä voi olla ventovieras henkilö.

Kunnianloukkaus

Kunnianloukkaus tarkoittaa valheellisen tiedon tai vihjauksen esittämistä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä uhrille. Julkisuuden henkilöiden ei tarvitse sietää rivikansalaista enempää halventavien ja paikkaansa pitämättömien tietojen levittämistä etenkään silloin, kun kirjoittelu ei liity millään tavalla tämän työhön tai muuhun julkkisaseman perustavaan seikkaan. Törkeimmissä tapauksissa levitetty väärä tieto liittyy kohteen yksityiselämän suojan ytimeen kuten esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen. Yleinen harhakäsitys on, että julkisuuden henkilön tulisi sietää alatyylistä kirjoittelua tavallista tallaajaa enemmän.

Etenkin julkisuuden henkilöt saavat paljon todella törkeää palautetta päivitystensä kommenttikenttiin. Törkeyksien kirjoittelu ja uhkaukset netissä eivät ole kuitattavissa jälkikäteen vitseiksi tai leikiksi. Joiltakin osin esimerkiksi politikkojen osalta hyväksyttävän arvostelun kynnystä on kuitenkin pidetty joskus hieman korkeampana. Merkityksellinen ero on etenkin sillä, mikä on julkisuuden henkilön asemaan tai ammattiin kohdistuvaa arvostelua, mikä puhtaasti henkilöön kohdistuvaa törkypuhetta tai yksityiselämän suojan alaista tietoa tai arvostelua.

Vainoaminen

Kolmesta tässä kirjoituksessa käsiteltävästä kriminalisoinnista tuorein, vainoaminen, on lisätty rikoslakiin vasta vuoden vaihteessa 2013 ja tuomioistuimesta saatiin ensimmäiset vainoamista koskevat ratkaisut muutama vuosi myöhemmin. Vainoamisesta tuomitaan henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta.

Somen tai tekstiviestien välityksellä tapahtuvassa vainoamisessa on kyse tilanteesta, jossa kirjoittaja lähettää suuren määrän ei-toivottuja viestejä, joita kohde ei halua vastaanottaa, lukea eikä vastata niihin. Lain esitöissäkin esille otetusti pitkään jatkuvista osateoista muodostuu henkilön elämänlaatua vakavasti häiritsevä tila, joka voi muodostua erittäin pelottavaksi tai ahdistavaksi ja hänen elämäänsä hallitsevaksi. Kouluesimerkin kaltaisessa tapauksessa häirinnän kohde on vastaanottanut useiden kuukausien aikana satoja, jopa tuhansia ei-toivottuja viestejä esimerkiksi ex-puolisolta tai julkisuuden henkilönä liian innokkaalta fanilta. Tekoon voi liittyä myös puheluita tai kadulla seuraamista.

Kuvatut teot ovat aina tuomittavia. Jos häirikkö on tuttu, voi uhrilla ehkä olla jokin kyky arvioida toimintaa ja ehkä arvioida hänet harmittomaksi ja uhkaukset ehkä perättömiksi. Usein kuitenkin kyseessä on viestien vastaanottajalle ventovieras ihminen, jonka uhkausten aitoutta ja stalkkauksen vaarallisuutta on mahdotonta arvioida, jolloin teot ovat vielä ”normaaliakin” kuormittavampia ja aiheuttavat helposti suurta huolta, pelkoa, stressiä ja voivat rajoittaa liikkumismahdollisuuksia tai jopa työntekoa.

Mitä viranomaiset voivat tehdä?

Poliisi, syyttäjä ja tuomioistuimet kaikki ovat alkaneet suhtautua näihin rikoksiin vakavasti internetkirjoittelun lisääntymisen myötä ja käytöstapojen samalla romahtaessa.

Sosiaalisessa mediassa tai keskustelupalstalla tapahtuneen rikoksen selvittäminen on usein poliisille suhteellisen helppoa yksityisviesteistä, kommenteista ja keskustelupalstakirjoitteluista jäädessä aina jälki sivuston ylläpidolle. Uhri voi helpottaa ja nopeuttaa tutkintaa keräämällä viestit talteen omista profiileistaan ja toimittamalla ne poliisille.

Tämän jälkeen poliisi suorittaa asiassa esitutkinnan, jossa selvitetään viestien kirjoittaja ja ovatko viestit olleet mahdollisesti lainvastaisia. Mikäli poliisi näin katsoo, siirtää se asian eteenpäin syyttäjälle, joka suorittaa omalta osaltaan samanlaista harkintaa ja päätyessään samaan tulokseen nostaa asiassa syytteen kirjoittajaa vastaan, jonka jälkeen asia siirtyy käräjäoikeuden käsiteltäväksi, jossa tekijä useimmiten saa teostaan rangaistuksen.

Ota avuksesi kokenut lakimies

Neuvomme on viedä nämä asiat aina eteenpäin, sillä kenenkään ei tule sietää tässä blogissa kuvattua toimintaa internetissä tai muuallakaan. Uhrin kannattaa viimeistään tässä vaiheessa ottaa yhteyttä lakimieheen ja hankkia avukseen kokenut asiantuntija.

Tuomioistuimen langettaman sakko- tai vankeusrangaistuksen lisäksi näihin tekoihin syyllistyvä on korvausvelvollinen uhrille aiheuttamastaan vahingosta. Mitä vahinkoa kirjoituksista voi sitten aiheutua?

Viestit voivat aiheuttaa tarpeen hakea lääketieteellistä apua pelon, paniikkikohtausten, stressin tai esimerkiksi unettomuuden vuoksi. Lisäksi uhri voi olla oikeutettu korvaukseen kokemastaan kärsimyksestä. Ääritapauksissa uhri voi joutua tekemään kustannuksia aiheuttavia turvajärjestelyitä tai kokea korvattavaa ansionmenetystä, jotka kulut tai menetykset tekijä on velvollinen korvaamaan.

Autamme lukuisien aiempien tapauksien kokemuksella uhreja viemään näitä asioita eteenpäin häiritsevän kirjoittelun loppumiseksi sekä rangaistusvaatimuksen ja korvausvaatimuksen esittämisessä tuomioistuimessa.

Poliisitutkinnan ja oikeudenkäyntien tämänhetkisten pitkien viiveiden vuoksi on usein suositeltavaa heti ongelmien alkaessa hakea käräjäoikeudelta häirikölle lähestymiskieltoa rikostutkinnan etenemistä odottaessa.

Laati: Ville Sarainmaa

Jätä puhelinnumero, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Alustava neuvottelu on aina maksuton.