Skip to main content

Reklamoi tarvittaessa havaituista virheistä

Eikö hankittu tavara ole sitä mitä piti?

Hankittaessa esimerkiksi erilaisia tavaroita tai vaikka asuntoa ostaja saattaa kaupan tekemisen jälkeen herätä tilanteeseen, että ostetussa tavarassa tai tuotteessa on jotain vialla.

Tällaisessa tilanteessa ostajan tulee olla tarkkana ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin oikeuksiensa turvaamiseksi. Ostajan on reklamoitava kaupan kohteessa havaitusta virheestä.

Erityisesti yksityishenkilöiden osalta asunnon ja kiinteistön kauppaan liittyvissä tilanteissa on tärkeää pitää huolta oikeuksistaan ja reklamaation tekemisestä.

Reklamaatio

Yksinkertaistettuna reklamaatiolla tarkoitetaan virheilmoitusta, jossa ostaja ilmoittaa sopimuskumppanilleen, eli tavaran, tuotteen tai palvelun myyjälle, että tämän myymää tavaraa, toimintaa tai suoritusta pidetään sopimuksen vastaisena. Lähtökohtaisesti reklamaatio voi koskea mitä tahansa sopimuskumppanin toimintaa, mutta käytännössä reklamaatio koskee usein sopimuskumppanin virheellistä työsuoritusta tai ostetussa tavarassa olevaa virhettä, joka käy ilmi tavaran tai tuotteen toimimattomuutena tai muuna puutteena.

Reklamaation tarkoituksena on saattaa ostajan havaitsema virhe sopimuskumppanin tietoisuuteen. Keskeistä tavaran virheellisyyden määrittelyssä on tavarasta saadut tiedot ja pitävätkö ennakolta saadut tiedot paikkansa. Tietyissä tilanteissa tavaran virhe voi olla myös sellainen, josta kumpikaan sopimusosapuoli ei välttämättä ole ollut tietoinen, mutta joka kuitenkin käy ilmi siinä, että tuote tai tavara ei esimerkiksi toimi siten kuin sen pitäisi.

Merkitystä myös reklamaation oikea-aikaisuudella

Kun ostaja havaitsee ostetussa tavarassa virheen, tulee virheen havaitsemisen jälkeen myyjälle toimittaa kohtuullisen ajan kuluessa ilmoitus tuotteen virheellisyydestä. Oikea-aikaisen reklamaation tekemisellä on iso merkitys mahdollisen asian jatkoselvittelyn ja ostajan oikeuksien toteutumisen kannalta. Se mitä tarkoitetaan reklamaation oikea-aikaisuudella saattaa vaihdella tilanteen mukaan. Esimerkiksi kiinteistön tai asunnon kaupoissa puhutaan hieman pidemmästä reklamaatioajasta kuin pienemmissä kuluttajan tekemistä irtaimen kauppaan liittyvissä tilanteissa. Tämän takia onkin hyödyllistä kääntyä pienellä kynnyksellä ja tarpeeksi aikaisin asiantuntijan puoleen aina kun hankittu tuote tai tavara ei vastaa sitä, mitä pitäisi. Asiantuntijan avulla kussakin tilanteessa saadaan toimittua oikein ja ennen kaikkea oikea-aikaisesti.

Mihin reklamaatio johtaa?

Reklamaation tarkoituksena on virheestä ilmoittamisen lisäksi saada aikaan tilanne, jossa virheellinen tavara vaihdetaan kunnossa olevaan, korjataan tai virheen arvo muuten hyvitetään.

Parhaassa tapauksessa oikea-aikaisesti tehdyn reklamaation jälkeen osapuolet pääsevät yhteistuumin sopimukseen siitä, miten virhe korjataan tai muuten hyvitetään. Lähtökohtaisesti mahdollisuuksina ovat tavaran vaihtaminen, virheen korjaaminen, tuotteen hinnassa huomioitava hinnanalennus tai vahingonkorvaus.

Aina kuitenkaan edes virheen olemassaolosta ei osapuolten kesken olla samaa mieltä. Tällöin tuotteen myyjä saattaa ilmaista oman käsityksensä asiasta ja kieltää jopa virheen olemassaolon. Tilanteessa saattaa syntyä osapuolen kesken erimielisyys, joka täytyy selvittää. Mikäli virheen olemassaolosta tai virheen korjaus- tai hyvitystavasta ollaan erimielisiä, on osapuolten käsillä riitatilanne, joka saattaa edellyttää esimerkiksi tuomioistuimessa käynnistettävää prosessia, jossa viime kädessä selvitetään tavaran virheen olemassaolo ja sen lainmukainen hyvitystapa. Tällaisessa tilanteessa sillä, että asiassa on tehty reklamaatio, on suuri merkitys asian jatkokäsittelyn kannalta.

Pattitilanne ja erimielisyyden ratkaiseminen

Viimeistään siinä vaiheessa, kun oma sopimuskumppani kieltää virheen olemassaolon tai virheen korjauksesta tai hyvittämisestä ei päästä yhteisymmärrykseen, tulee asiassa kääntyä asiantuntijan puoleen.

Oikea-aikaisesti tehty reklamaatio antaa hyvät lähtökohdat sille, että ostajalla on realistiset mahdollisuudet saada virheellinen tuote korjatuksi tai asianmukainen hyvitys virheen seurauksena. Ammattitaitoisen lakimiehen avulla voidaan selvittää tarvittavilta osin virheen merkitystä ja olennaisuutta ja mitoittaa virheen perusteella esitettävät vaatimukset sellaiselle tasolle, että virheestä kärsinyt ostaja saa itselleen hänelle kuuluvan hyvityksen.

Ole yhteydessä matalalla kynnyksellä

Autamme mielellämme asiakkaitamme tilanteissa, joissa olette joutuneet tilanteeseen, jossa ostettu palvelu tai tuote ei vastaa sitä, mitä olette olettaneet.

Meihin voi olla pienellä kynnyksellä yhteydessä, niin käydään kunkin yksittäistapauksen ominaispiirteet lävitse ja löydetään kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat tavat toimia. Muistathan, että meillä alkuneuvottelut asiassa kuin asiassa ovat maksuttomia!

Laati: Hannu Viitanen

Jätä tästä puhelinnumerosi, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Alustava neuvottelu kanssamme on aina maksuton!