Skip to main content

Rikosepäily voi kohdata myös tavallista autoilijaa

Yksi todennäköisimmistä rikoksista, johon tavallinen ihminen elämänsä aikana voi syyllistyä, on lähes varmuudella jonkinlainen rikos liikenteessä. Erityyppisiä liikenteen rikoksia on määritelty rikoslaissa useita ja lainsäädännön tavoitteena on erityisesti liikenteen turvallisuuden edistäminen sekä liikenteen sujuvuuden turvaaminen. Tämä johtaa kuitenkin helposti siihen, että rikosepäily liikennerikoksesta ja täysimittainen oikeuskäsittely voi kohdata myös sinua.

Voit joutua liikennerikoksesta epäillyksi, vaikka et olisi ainakaan omasta mielestäsi tehnyt mitään väärää. Tämä on varsin tavanomaista eikä siitä kannata huolestua liikaa. Tärkeää on kuitenkin se, että huolehdit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa siitä, että omalle puolustautumiselle on parhaat edellytykset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että otat tarpeeksi ajoissa yhteyttä asiantuntijaan, joka voi auttaa asiassa.

Mikä on liikennerikos?

Liikennerikoksista säädetään rikoslaissa, jossa ovat pykälät muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta. Liikennerikos voi tapahtua myös vesillä, ilmassa tai raideliikenteessä. Käytännön tasolla liikenteen pelisäännöistä on sovittu tieliikennelaissa ja sitä vastaavassa asetuksessa. Liikennerikoksista seuraamuksena on pääsääntöisesti sakkoa, mutta vakavammista teoista voi saada rangaistukseksi myös vankeutta.

Voit joutua liikennerikoksesta epäillyksi esimerkiksi siten, että ajonopeutesi ylittää sallitun, ohittamalla vaarallisella tavalla tai kolaroimalla toisen ajoneuvon kanssa. Sama koskee myös pysähtymisvelvollisuuden tai väistämisvelvollisuuden laiminlyöntiä.

Minkälainen toiminta on omiaan aiheuttamaan vaaraa?

Useissa rikoslain säännöksissä liikennerikoksen rangaistavuus perustuu jo pelkästään siihen, että jokin toiminta on omiaan aiheuttamaan vaaraa. Käytännön tasolla tämä syntyy siitä, että toimit poliisin ja syyttäjän mielestä jollakin tavalla tieliikennesäännösten vastaisesti.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisen rangaistavuus ei siis edes edellytä yksittäistapauksessa aiheutunutta todellista konkreettista vaaraa, eli sitä että toisen henkilön henkeä tai terveyttä on tosiasiassa vaarannettu.

Vaarantamisen abstraktinen ulottuvuus liittyy siten ajon vaarallisuuteen eikä todelliseen vaaratilanteeseen. Tavalliselle ihmiselle ja autoilijalle tämä ajatus voi tuntua kovin vieraalta, sillä aivan normaali menettely liikenteessä voi tilanteen mukaan näyttäytyä viranomaisten silmissä rikoksen tunnusmerkistön täyttävänä.

Huolimattomuus on rangaistavaa

Liikenneturvallisuuden vaarantamisen osalta syyksiluettavuudelle riittää tuottamus. Tässä on kyse juridisesta termistä, joka tarkoittaa sitä, että sinut tuomitaan teosta, jos olet toiminut jollakin tavalla muutoin, kuin huolellisesti toimiva tienkäyttäjä olisi toiminut. Määritelmä on kovin laaja, joka toisaalta tarkoittaa myös sitä, että se avaa otollisia mahdollisuuksia puolustautumiselle syytettä vastaan.

Liikenteessä sattuu valitettavan usein henkilövahinkoja

Liikenteessä on kyse suurista nopeuksista ja valtavista voimista, joten henkilövahingoilta ei ole käytännössä mahdollista välttyä. Valitettavaa on, että usein liikennerikosepäilyn lisäksi kyseeseen voi tulla vammantuottamus tai jopa kuolemantuottamus liikenteessä.  Näissä tilanteissa on kyse siitä, että henkilön epäillään aiheuttaneen huolimattomuudellaan toiselle henkilölle vamman tai toisen henkilön kuoleman.

Kumpikin tilanne on varmuudella kaikille osapuolille todella raskas, sillä lähes aina kyseessä on puhtaasti vahingosta aiheutuneesta seurauksesta. Hetkellinen keskittymisen herpaantuminen tai ohimenevän tilanteen virheellinen arvioiminen voi johtaa pahimmillaan peruuttamattomiin seurauksiin ja suunnatonta inhimillistä kärsimystä aiheuttavaan onnettomuuteen.

Näissä tilanteissa on entistä tärkeämpää turvautua osaavaan apuun, sillä suuren surun keskellä on vaikea huolehtia oman oikeusturvan toteutumisesta ja samalla lähestyä traagisen tapahtumaketjun osallisia empaattisella otteella. Rikosoikeus on toimistomme ydinosaamisaluetta ja meillä on laajalti kokemusta erityisesti liikennerikoksiin liittyvien vahingonkorvauskysymysten hoitamisesta.

Syytettä vastaan kannattaa puolustautua

Syyttäjän näkemystä siitä täyttääkö juuri sinun tietty toiminta liikenteessä rikoksen tunnusmerkistöä ei ole useinkaan syytä hyväksyä sellaisenaan. Asiaan perehtynyt ja rikosasioihin erikoistunut ammattilainen osaa ottaa oikeudenkäynnissä huomioon ja vedota merkityksellisiin seikkoihin, jolloin menestykselliselle puolustautumiselle on parhaat edellytykset.

Toimistomme asiantuntijat ovat kaikki kokeneita oikeudenkäyntiavustajia ja olemme hoitaneet menestyksellä useita liikennerikoksia koskevia tapauksia. Ota rohkeasti meihin yhteyttä ja selvitetään mitä keinoja juuri sinun asiassa olisi käytettävissä. Voit esimerkiksi jättää pelkän soittopyynnön alla olevalla lomakkeella ja olemme sinuun viipymättä yhteydessä.

Laati: Ilari Lehtinen

Jätä puhelinnumero, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Alustava neuvottelu on aina maksuton.