Skip to main content

Autokaupan virheet ja mahdollinen autokaupan purku

Käytettyjen autojen kauppaa käydään sekä yksityishenkilöiden välillä että yksityishenkilön ja autoliikkeen välillä. Nykyisin   on entistä yleisempää, että yksityishenkilö toimii myös myyjänä ja autoliike ostajana. Jos myyty ajoneuvo ei joltain osin vastaa sitä, mistä ennen kauppaa on sovittu, saattaa ajoneuvossa olla virhe, riippumatta siitä mikä taho auton on myynyt.

Virhetilanteissa kahden yksityishenkilön välillä solmitussa kaupassa takuuta ei käytännössä ole. Yksityishenkilön toimiessa myyjänä mahdollisuus kaupan purkuun on pienempi ja keinot kaupan virheen poistamiseen ovat rajatummat. Kauppalaki suojaa kuitenkin jossain määrin ostajan etuja ja voi mahdollistaa hinnanalennuksen tai kaupan purun.

Kuluttajan oikeuksia suojataan

Liikkeestä auton ostaessasi nautit kuitenkin mahdollisissa virhe- ja ongelmatilanteissa kuluttajansuojaa. Mahdollisessa virhetilanteessa, tapauskohtaisesti lievimmästä keinosta ankarimpaan liike voi korjata auton, antaa hinnanalennusta tai voit olla ostajana oikeutettu purkamaan kaupan ja vaatimaan korvausta sinulle asian selvittämisestä koituneista kuluista.

Käytettyä autoa ostaessa ei lähtökohtaisesti kannata verrata yksilöä uuteen autoon, vaan pitää mielessä, että kaupan kohteena on nimenomaisesti käytetty auto. Joka tapauksessa myyjäliike on kuitenkin kuuden kuukauden ajan kaupan solmimisen jälkeen suurelta osin velvoitettu korjaamaan kaikki autossa ilmenneet viat vaatimatta ostajaa osallistumaan kuluihin osaksikaan.

Mitä oikeuksia auton ostajalla on?

Voi myös olla, ettei virhettä voi tai kannata korjata. Tällöin riippuen tapauksesta ostaja voi olla oikeutettu joko auton ominaisuuksissa olevan puutteen tai virheen vuoksi hinnanalennukseen tai kaupan purkuun.

Kaupan purku tulee lähtökohtaisesti kysymykseen vain räikeimmissä tapauksissa eli myyjän tahallisella tai törkeän huolimattomalla toiminnalla aiheuttaman virheen seurauksena.

Moni autokaupoilla pettynyt ei tiedä, että hankitun auton kaskovakuutus, tarkemmin sanoen kaskovakuutuksen oikeusturvaetu, korvaa usein tuon auton kauppaa koskevien riitaisuuksien selvittämisestä aiheutuneita kuluja. Tämä on oiva apu, kun lähdetään selvittämään käsillä olevaa virhetilannetta asiantuntijan avustuksella.

Miten toimin, jos asia riitaantuu?

Autokauppoja koskevat riitaisuudet ovat tarkoituksenmukaisia selvittää mahdollisimman nopeasti, auton todennäköisesti muodostaessa jokseenkin suuren osan ostajan varallisuudesta. Jos autokauppa päädytään purkamaan pitkän ajan kuluttua, joudutaan laskemaan monimutkaisia käyttöhyöty- ja arvonalenema-laskelmia korvauksen määrän selvittämiseksi. Tämän vuoksi autokaupan virhetilanteissa pyritään ensisijaisesti pääsemään sopuun sovintoneuvotteluissa kuluttajariitalautakunnan ja käräjäoikeuksien pitkien käsittelyaikojen vuoksi. Ostajan on kuitenkin reklamoitava auton myyjää, kun mahdollinen virhe ostetussa autossa on tullut ilmi.

Autokaupan virhetilanteessa joudutaan viime kädessä mutta vain harvoin turvautumaan oikeudenkäyntiin. Jos myyjä on alusta asti heittäytynyt asiassa hankalaksi, se tuskin noudattaa mahdollista kuluttajariitalautakunnan suositustakaan, jolloin kuluttajariitalautakunnan päätökselle joudutaan hakemaan täytäntöönpanokelpoinen tuomio tuomioistuimesta.

Koska sinun kannattaa olla yhteydessä lakimieheen?

Ostajana sinun kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen heti, mikäli myyjän ensimmäinen vastaus reklamaatioon on kielteinen. Ammattilaisen avulla voidaan valita tarkoituksenmukaisimmat toimenpiteet asian ratkaisemiseksi. Asia on myös hyvä saada tehokkaasti liikkeelle, sillä pitkien käsittelyaikojen vuoksi esimerkiksi valitus kuluttajariitalautakuntaan on hyvä tehdä mahdollisimman nopeasti. Tämä ei estä sovintoneuvotteluiden jatkamista odotteluaikana.

Jätä puhelinnumero, niin otamme Sinuun yhteyttä.

Alustava neuvottelu on aina maksuton.