Skip to main content

Sosiaalisen median kilpailujen ja arvontojen säännöt

1. JÄRJESTÄJÄ

Lakitoimisto Lehtinen Saranmaa & Viitanen Oy
Humalistonkatu 3bA3, 20100 TURKU
Y-tunnus: 3330698-9

2. OSALLISTUMISAIKA

Kilpailuaika ilmoitetaan kilpailusta kertovassa julkaisussa. Kilpailuajan päättymisen jälkeen tulleita osallistujia ei oteta huomioon. Tuotepalkinto arvotaan arvontaan osallistujien kesken. ilmoitamme kilpailun voittajalle henkilökohtaisesti.

3. OSALLISTUMINEN

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, paitsi Lakitoimisto Lehtinen Sarainmaa & Viitanen Oy:n omat työntekijät. Kilpailuun osallistutaan kyseisen kilpailujulkaisun ohjeiden mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun henkilö hyväksyy nämä säännöt. Kilpailuun osallistuakseen on henkilön seurattava Järjestäjän Instagram-tiliä ja täytettävä muut kilpailujulkaisun ehdot. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Instagramin käyttöehtoja. Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia

4. PALKINTO

Palkintona on noin kilpailujulkaisussa mainittu tuotepaketti tai vastaava. Voittaja saa kilpailujulkaisussa ilmoitetun palkinnon. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

5. VOITOSTA ILMOITTAMINEN

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailun järjestäjän toimesta. Voitosta ja voiton vastaanottamista koskevista ohjeista ilmoitetaan Instagramin direct message–toiminnolla. Palkinnon voittajan tulee vahvistaa voittonsa vastaamalla viestiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen (3) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja kilpailun järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

6. OSALLISTUJAN VASTUU

Osallistujan tulee tutustua näihin sääntöihin. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt ja arvonnan järjestäjän päätökset. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kaikkiin arvontaa koskeviin muutoksiin. Osallistujan on täytettävä Instagramin yleiset käyttöehdot.

7. JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä vastaa kaikista lakisääteisistä maksuista, joita tämän arvonnan järjestämiseen mahdollisesti liittyy sekä mahdollisista postimaksuista kotimaassa. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kyselyyn osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Palkinnon lunastajat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä. Järjestäjä ei myöskään ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Instagram tai sen emoyhtiö Meta eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity millään tapaa em. yrityksiin. Jokaisen osallistujan on vapautettava Instagram ja sen emoyhtiö Meta kaikesta vastuusta. Pidätämme kaikki oikeudet sääntömuutoksiin.

8. TIETOSUOJA

Kilpailun järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan arvonnan toteuttamiseen ja voittajien yhteystietoja palkinnon toimittamiseen. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajien nimet internet- ja Instagram-sivuilla.

On oikeus ajaa asiaasi!

Oikeudellisen kentän toimeksiantoja yhteensä yli kolmenkymmenen vuoden asiantuntijakokemuksella.